SahandAfzar

اخبار

در این قسمت گزیده ای از اخبار را جهت ملاحظه شما علاقمندان قرار داده ایم . جهت مشاهده عنوان آن را انتخاب نمایید .

فیش پرینتر-بارکد خوان

scanner-thermalprinter

چک پرینتر زونوین

zonewin

فیش پرینتر کمری

portablprinter

بارکد خوان

scanner

لیبل پرینتر صنعتی زبراZM400

ZEBRA ZM400